Kot tonkijski

Przyczyny zachorowań

Share

Przyczyny wywołujące chorobę mogą być różne: uderzenia powodujące wylewy krwi, naderwanie mięśni, złamania, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, substancje trujące lub żrące, pasożyty, np. świerzbowiec żerujący w skórze i robaki przewodu pokarmowego, pasożyty roślinne, np. grzyby, które wywołują grzybicę skóry oraz bakterie i wirusy, wywołujące różne choroby zakaźne. Im wcześniej zostaną zauważone objawy choroby, tym szybciej można rozpocząć leczenie i tym łatwiej można przywrócić zwierzęciu zdrowie. Może to mieć szczególne znaczenie w przypadku chorób zakaźnych, których rozwój może postępować bardzo szybko.

Share

Hodowla kotów tonkijskich