Kody EMS

Share

Kody EMS FIFe

Tworzeniu kodów EMS towarzyszyło założenie, że system skrótowego oznaczania ras i kolorów sierści kotów ma być prosty i zrozumiały.
Właściwie do tej pory nie istnieje nic bardziej sensownego niż Easy Mind System, który rzeczywiście jest przejrzysty i zrozumiały dla przeciętnego hodowcy.

Ogólnie

EMS nie jest oparty na podobieństwie genetycznym, a na cechach wyglądu zewnętrznego kotów; w założeniach ma być łatwy i logiczny. Jednak aby życie nie było zbyt proste, do prezentowanego tu zestawu reguł wprowadzono wyjątki; wszystkie znane mi starałem się tu wymienić, jednak nie gwarantuję kompletności ani aktualności wykazu, a zwłaszcza zgodności użytej tu terminologii z używaną przez jakąkolwiek grupę hodowców.

Kod EMS składa się z oznaczenia rasy i koloru dominującego, a ponadto oznaczeń dodatkowych: rysunku lub rozłożenia kolorów sierści, koloru oczu, długości ogona i rodzaju uszu.

Obowiązuje ogólna zasada, że jeśli jakaś część kodu wynika jednoznacznie z pozostałych (np. kolor oczu dla ras, dla których jest on zawsze taki sam), można ją pominąć.

Przykład

Sposób oznaczania najprościej pokazać na przykładzie. Rozbierzemy na części składowe następujący (zmyślony) kod:

ABC d 01 51 61 71

Zauważmy, że poszczególne części oznaczenia rozdzielone są odstępami.

ABC

trzy duże litery na początku oznaczenia określają rasę,

d

mała litera oznacza kolor sierści,

01

dwucyfrowa liczba o wartości < 50 oznacza rysunek, wzór na sierści,

51

dwucyfrowa liczba 5x oznacza typ ogona,

61

dwucyfrowa liczba 6x oznacza kolor oczu,

71

dwucyfrowa liczba 7x określa typ uszu.

Kody oznaczające typ ogona i typ uszu podaje się tylko dla niektórych ras.

Rasy kotów wg FIFE

FIFE dzieli obecnie rasy kotów na 4 kategorie (podział dawniejszy obejmował 5 grup; w ostatniej umieszczano „koty z odchyleniami w budowie kośćca”).

Kategoria pierwsza: koty egzotyczne i perskie
Tab. 1. Kategoria I, koty egzotyczne i perskie
kod opis
EXO egzotyczny (Exotic)
PER perski (Persian)
Kategoria druga: koty półdługowłose
Tab. 2. Kategoria II, koty półdługowłose
kod opis
ACL amerykański curl długowłosy (American Curl longhair)
ACS amerykański curl krótkowłosy (American Curl shorthair)
MCO maine coon (Maine Coon)
NFO norweski leśny (Norwegian Forest)
RAG ragdoll (Ragdoll)
SBI święty kot birmański (Birman)
SIB syberyjski (Siberian)
TUA turecka angora (Turkish Angora)
TUV turecki van (Turkish Van)

Uwagi:

 • pełna nazwa SBI to Sacred Birman, stąd tłumaczenie święty kot birmański,
 • Dla MCO, NFO, SIB, TUA dla umaszczenia oznaczonego kodem 09 kolor oczu pomija się,
 • Od początku 2007 roku ma obowiązywać zastrzeżenie, że dla DRX, CRX, GRX, SPH nie używa się kodów kolorów s i y.
Kategoria trzecia: koty krótkowłose
Tab. 3. Kategoria III, koty krótkowłose
kod opis
ABY abisyński (Abyssinian)
BEN bengalski (Bengal)
BML burmilla (Burmilla)
BRI brytyjski (British)
BUR burmski (Burmese)
CHA kartuski (Chartreux)
CRX cornish rex (Cornish Rex)
CYM cymric (Cymric)
DRX devon rex (Devon Rex)
EUR europejski (European)
GRX niemiecki rex (German Rex)
JBT japoński bobtail (Japanese Bobtail)
KBL kurylski bobtail długowłosy (Kurilean Bobtail longhair)
KBS kurylski bobtail krótkowłosy (Kurilean Bobtail shorthair)
KOR korat (Korat)
MAN manx (Manx)
MAU egipski mau (Egyptian Mau)
OCI ocikat (Ocicat)
RUS rosyjski niebieski (Russian)
SNO snowshoe (Snowshoe)
SOK sokoke (Sokoke)
SOM somalijski (Somali)
SPH sfinks (Sphynx)

Uwagi:

 • CYM jest długowłosym odpowiednikiem kota manx.
Kategoria czwarta: koty orientalne
Tab. 4. Kategoria IV, koty orientalne
kod opis
BAL balijski (Balinese)
ORL orientalny długowłosy (Oriental longhair)
ORS orientalny krótkowłosy (Oriental shorthair)
SIA syjamski (Siamese)
SYL seszelski długowłosy (Seychellois longhair)
SYS seszelski krótkowłosy (Seychellois shorthair)
DSP sfinks doński
PEB peterbald

 

 

ABL amerykański bobtail długowłosy
ABS amerykański bobtail krótkowłosy
AMS amerykański krótkowłosy
AMW amerykański wirehair
ASL azjatycki długowłosy
ASS azjatycki krótkowłosy
BOL bombay długowłosy
BOS bombay krótkowłosy
BRX rex bohemian
CEY cejloński
CLS kalifornijski spangled
MCK munchkin
NEB nebelung
SFL szkocki zwisłouchy długowłosy
SFS szkocki zwisłouchy krótkowłosy
SIN singapurski
SRL rex selkirk długowłosy
SRS rex selkirk krótkowłosy
STE sterling
THA tajski
TIF tiffany
TOL tonkijski długowłosy
TOS tonkijski krótkowłosy

 

Kolor sierści

Ten fragment zdecydowanie powinna opracować kobieta. I tak się cieszę, że dotrwałem do końca bez przelotnych zasłabnięć spowodowanych mnogością nazw kolorów, z których wielu i tak nie odróżniam.

Tab. 7. Oznaczenia koloru sierści
kod opis
a niebieski (blue)
b czekoladowy (chocolate)
c liliowy (lilac)
d rudy (red)
e kremowy (cream)
f szylkret czarny (black tortie)
g szylkret niebieski (blue tortie)
h szylkret czekoladowy (chocolate tortie)
j szylkret liliowy (lilac tortie)
m karmelowy lub morelowy (caramel or apricot)
n czarny (black)
o cynamonowy (cinnamon)
p płowy (fawn)
q szylkret cynamonowy (cinnamon (sorrel) tortoiseshell)
r szylkret płowy (fawn tortoiseshell)
s srebrny (silver)
w biały (white)
x kolor nieuznawany (any unrecognized colour)
y złoty (golden)

Uwagi:

 • kod m jest nieuznany i używany wyłącznie w celu rejestracji, pozostawienie go jako dodatku do właściwego kodu oznacza, że został nadany przy rejestracji kota w innej organizacji niż FIFe,
 • kod n (franc. noir) oznacza na ogół kota czarnego, ale:
  • seal dla kotów burmskich (BUR) i burmilla (BML),
  • ruddy (różowy, rudy) dla kotów abisyńskich (ABY) i somalijskich (SOM).
 • kod o oznacza sorrel (gniady?) u kotów abisyńskich,
 • kod s dla kotów srebrnych dodaje się po literze oznaczającej właściwy kolor (np. as),
 • kod nt oznacza kolor bursztynowy (amber); stosowany jest tylko do kotów norweskich leśnych (NFO),
 • kod at oznacza kolor jasny bursztynowy (light amber); stosowany jest tylko do kotów norweskich leśnych (NFO).

Rysunek na sierści

Rysunek na sierści kota opisują kody liczbowe. Kody z zakresu 01-09 opisują stopień zabarwienia sierści (udział bieli), kody 11 i 12 opisują strefowe zabarwienia włosa, kody z zakresu 21-25 — rysunek na sierści, a kody 31-33 typy znaczenia.

Uwaga na błąd na stronie, którą wymieniam jako źródłową: autor informuje tam, że kody opisujące typ umaszczenia podaje się małymi literami (lower case letters), podczas gdy w rzeczywistości kody te są liczbami.

Tab. 8. Oznaczenie rysunku na sierści
kod opis
01 van
02 arlekin (harlequin)
03 dwubarwny (bicolour)
04 mitted (mitted)
05 snowshoe (snowshoe)
09 nieokreślona ilość białego (unspecified amount of white)
11 cieniowany (shaded)
12 shell (shell)
21 nieokreślony rysunek tabby – np. u point (unspecified tabby pattern)
22 wzór pręgowany (blotched tabby)
23 wzór tygrysi (mackerel tabby)
24 wzór cętkowany (spotted tabby)
25 ticked tabby (ticked tabby)
31 znaczenia burmskie (Burmese shading pattern)
32 znaczenia tonkijskie (Tonkinese shading pattern)
33 znaczenia himalajskie (syjamskie) (Himalayan pointed pattern)

Uwagi:

 • kod 04 dotyczy tylko rasy ragdoll
 • kod 05 dotyczy tylko rasy snowshoe
 • koty abisyńskie i somalijskie nie wymagają podawania kodu wzoru na sierści, ponieważ wszystkie są umaszczone tak samo (otrzymałyby kod 25).
 • włos szynszylowy (chinchilla) liczy się jako shell i oznacza kodem 12.

Typ ogona

Określenie typu ogona dotyczy tylko ras manx i cymric.

Tab. 9. Określenie typu ogona
kod opis
51 brak ogona (rumpy)
52 ogon w postaci wyrostka (riser)
53 ogon szczątkowy, nie dłuższy niż 3-4cm (stumpy)
54 ogon normalny (longie)

Kolor oczu

Kolor oczu może być pominięty w oznaczeniu, jeżeli:

 • wszystkie koty danej rasy mają jednakowy kolor oczu (np. koty burmskie),
 • standard rasy wymaga określonego koloru oczu w zestawieniu z ubarwieniem sierści.

Dla kotów o białej sierści podanie koloru oczu jest wymagane zawsze.

Tab. 10. Oznaczenie koloru oczu
kod opis
61 niebieski
62 pomarańczowy
63 różne — jedno pomarańczowe, drugie niebieskie
64 zielony
65 burmskie (złote)
66 tonkijskie (turkusowe)
67 syjamskie (niebieskie)

Uwagi:

 • gen odpowiedzialny za niebieski kolor oczu u kotów syjamskich pochodzi od kotów himalajskich i różni się od genu niebieskich oczu u pozostałych ras, stąd używa się w tym przypadku odrębnego oznaczenia,
 • kolor oczu kotów burmskich jest odmienny niż u innych ras, dlatego stosuje się tu odrębne oznaczenie.

Typ uszu

Kod oznaczający typ uszu podaje się tylko dla rasy amerykański curl, a spośród nieuznanych przez FIFe — szkockich foldów.

Tab. 11. Oznaczenie typu uszu
kod opis
71 uszy proste
72 uszy wywinięte (curled)
73 uszy zwisłe (folded)

 

Share

Hodowla kotów tonkijskich